Enerys

<<< Retour tournoi Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate

1/32 de finale W.B.
Kuroplasma Enerys
1 0
1 0
1 0
0 1

Remporté par Kuroplasma

?
Bleiz Enerys
0 1
0 1

Remporté par Enerys

?
Enerys Mysthen
0 1
0 1

Remporté par Mysthen