Shinon

<<< Retour tournoi Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate

1/32 de finale W.B.
Shinon Xhalis
1 0
1 0
1 0

Remporté par Shinon

1/16 de finale W.B.
Sheikyo Shinon
1 0
1 0
1 0

Remporté par Sheikyo

?
Wailiku Shinon
0 1
0 1

Remporté par Shinon

?
Shinon Salade au Thon
0 1
0 1
0 1

Remporté par Salade au Thon