DI Falame

<<< Retour tournoi Teamfight Tactics

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 1 Poule A

Match
Infern001 Altich DI Falame Dialtime LitchieD sorasos DadaMania Nírnaeth Arnoedi
3 7 8 1 4 2 6 5

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 2 Poule B

Match
Nírnaeth Arnoedi Tzurix DI Falame L4Mouette Nemaides Infern001 sorasos Dialtime
2 7 5 8 6 1 3 4

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 3 Poule A

Match
LitchieD xDrake vn DI Falame L4Mouette Sparakay TFT Eliaprune Butusuki PrincesseJeana
4 7 5 6 3 2 1 8

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 4 Poule C

Match
Nituerock xDrake vn Infern001 Sol4ria29 Altich Nemaides DI Falame sorasos
6 3 5 1 4 8 7 2

TFT InsaLan XV - Résultats Phase 1

Match
DI Falame Weksah kelte12 Sparakay TFT Tzurix Eliaprune DadaMania Dialtime Altich PrincesseJeana Atond Nituerock Nírnaeth Arnoedi Scyris Nemaides Butusuki MathJongKook insiemelana Infern001 Senbaï Kiritotop L4Mouette sorasos Sol4ria29
25 16 10 20 30 6 26 12 16 19 21 21 15 25 29 4 22 13 11 19 19 30 10 14

TFT InsaLan XV - Phase 2 - Poule Elite - Singed

Match
DI Falame Sparakay TFT Tzurix Senbaï DadaMania Altich Nituerock Nírnaeth Arnoedi
2 6 8 1 7 4 5 3
5 7 1 2 3 8 6 4
4 6 7 2 8 5 1 3
4 8 7 2 5 6 3 1
8 5 7 2 4 3 6 1

TFT InsaLan XV - Phase finale Élite

Match
L4Mouette Scyris Nemaides DI Falame Sparakay TFT DadaMania Kiritotop Altich
6 3 5 4 8 7 1 2
3 5 4 8 7 6 1 2
3 6 7 2 8 5 1 4
8 1 5 7 4 2 6 3
7 5 8 6 1 4 2 3

Match en attente