xDrake vn

<<< Retour tournoi

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 1 Poule B

Match
Sparakay TFT Sol4ria29 L4Mouette insiemelana xDrake vn Senbaï PrincesseJeana Butusuki
7 4 8 3 6 5 2 1

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 2 Poule A

Match
LitchieD Nituerock Sparakay TFT Altich xDrake vn Senbaï PrincesseJeana Eliaprune
8 5 2 4 6 7 3 1

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 3 Poule A

Match
xDrake vn LitchieD Sparakay TFT L4Mouette DI Falame Eliaprune Butusuki PrincesseJeana
7 4 3 6 5 2 1 8

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 4 Poule C

Match
Nituerock xDrake vn Infern001 Sol4ria29 Altich Nemaides DI Falame sorasos
6 3 5 1 4 8 7 2