Butusuki

<<< Retour tournoi

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 1 Poule B

Match
Sparakay TFT Sol4ria29 insiemelana L4Mouette Senbaï xDrake vn PrincesseJeana Butusuki
7 4 3 8 5 6 2 1

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 2 Poule C

Match
kelte12 Sol4ria29 insiemelana Atond Butusuki Weksah Scyris DadaMania
4 5 2 6 1 3 7 8

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 3 Poule A

Match
LitchieD xDrake vn L4Mouette Sparakay TFT DI Falame Eliaprune Butusuki PrincesseJeana
4 7 6 3 5 2 1 8

TFT InsaLan XV - Phase 1 Manche 4 Poule A

Match
Eliaprune Butusuki Senbaï Atond LitchieD Scyris Sparakay TFT PrincesseJeana
2 1 4 5 3 7 8 6

TFT InsaLan XV - Résultats Phase 1

Match
DI Falame Weksah kelte12 Sparakay TFT Tzurix Eliaprune DadaMania Dialtime Altich PrincesseJeana Atond Nituerock Nírnaeth Arnoedi Scyris Nemaides Butusuki MathJongKook insiemelana Infern001 Senbaï Kiritotop L4Mouette sorasos Sol4ria29
25 16 10 20 30 6 26 12 16 19 21 21 15 25 29 4 22 13 11 19 19 30 10 14

TFT InsaLan XV - Phase 2 -Poule Amateur - Soraka

Match
insiemelana Infern001 kelte12 Eliaprune Dialtime sorasos Sol4ria29 Butusuki
8 7 3 6 5 2 4 1
5 8 4 3 7 2 6 1
6 8 2 5 3 4 7 1
7 8 6 4 3 2 5 1
4 3 7 5 8 2 6 1

TFT InsaLan XV - Phase finale Amateur 2

Match
sorasos Sol4ria29 Butusuki kelte12 Tzurix Senbaï Eliaprune Dialtime
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Match en attente